Начало
История
Структура
Правилник
Услуги
Цени
Текуща периодика
Дарителство
Проекти
Партньори
Контакти

 

ЗАЕМНА ЗА ДОМА

 

-      регистрира и обслужва всички категории читатели над 14 години с литература от всички отрасли на човешкото знание. Поддържа и изгражда електронна база данни систематичен и азбучен каталог. Осъществява консултанска дейност.

 

        

 

 

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

 

-      регистрира и обслужва предимно деца и юноши до 14 – годишна възраст. Поддържа електронна база данни. Провежда редица мероприятия с деца от начална училищна възраст.

 

ОБЩА ЧИТАЛНЯ

 

-      обслужва всички категории читатели. Разполага с добър справочен апарат. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност. Поддържа електронна база данни.

 

            

 

 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТУВАНЕ

И КАТАЛОГИЗИРАНЕ

 

-      извършва комплектуването и регистрацията на библиотечния фонд, неговата библиотечна и автоматизирана обработка, попълва електронния каталог.

 

          

 

                               

 

ОТДЕЛ  АВТОМАТИЗАЦИЯ

 

-      организира базата данни на библиотеката. Извършва всякакъв вид справки чрез глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ.

 

 

                               

ОТДЕЛ КРАЕЗНАНИЕ

 

-      събира и съхранява книги, периодични издания и други носители на информация от и за региона. Поддържа електронна база данни и картотека. Обслужва всички категории читатели. Извършва справочно-библиографска и информационна работа.

 

 

 

 

ОТДЕЛ  “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

-      разполага с книги и периодични издания, видео касети, CD, DVD на английски, немски, френски, руски и гръцки езици. Обслужва всички категории читатели. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност. Провежда редица мероприятия с читателски групи изучаващи чужди езици.

   

 

 

Отдел ИЗКУСТВО

 

-      разполага с книги, периодични издания, албуми с репродукции, нотни издания, плочи, аудио и видеокасети, CD и други носители на информация. Разполага с аудио-визуална техника. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност и обслужва различни категории читатели.

 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН

ЦЕНТЪР

 

 

 

 

V-Design.us


Начало |История | Контакти 
 
All Rights Reserved 2006. http://www.libgoce.org Design by CDCard-Design.com