Начало
История
Структура
Правилник
Услуги
Цени
Текуща периодика
Дарителство
Проекти
Партньори
Контакти

 

 

 

През 1865 в град Гоце Делчев (Неврокоп) се поставят основите на читалище “Зора“. В първия му печатан устав е отбелязано, че неговите дейци “ще  дотъкмяват на читающата публика леснина за прочитане и ще подпомагат българската книжнина, като приемат по-известните народни вестници и периодически списания и ще купуват по един екземпляр от всяка новоиздадена българска книга, за да си съставят една Библиотека”.

 

         Това е началото…

 

В малката стаичка, наричана библиотека започват да идват любознателни читатели, за да прегледат пристигналите от Цариград вестници.От своя страна българите в града всячески подпомагат своето културно средище като даряват книги и пари, многократно в нейна помощ се включват и родолюбци от други градове на страната. Библиотеката набира сили и още по-широко отваря своите врати.

             Основни промени в дейността и настъпват след Освобождението на Гоце Делчев (Неврокоп) през 1912 година. Много години читалището се помещава в неподходящи помещения и едва през 1958 година, когато е завършен вторият етап на читалищната сграда и за библиотеката е отделено специално помещение, за да заработи при подходящи условия.

През 1962 година е открит свободен достъп на читателите до библиотечните фондове. През 1963 годена е създаденаЧиталня с богат фонд от периодични издания, справочници, енциклопедии, речници.

В същата година се поставя началото на Отдел Краезнание на библиотеката, който започва грижливо да съхранява стотици заглавия на книги и статии от периодичния печат, свързани с историята на Неврокопския край, архивни материали, спомени , снимки, документи. Разработва се подробна краеведска картотека.

            Все по-сериозно започва да  се развива справочно-библиографската и информационна дейност, обособяват се Читалня, Детски отдел, отдел Комплектуване и обработка, отдел Чужди езици, отдел Изкуство.

            Днес дейността на Библиотеката е променена и осъвременена в сравнение с онова далечно време. Второ десетилетие скромно и самоотвержено библиотечните специалисти укрепват и непрекъснато издигат реалните възможности на библиотеката на равнището на съвременните обществени изисквания. Нейният фонд наброява 141 хиляди тома библиотечни единици и ежегодно обслужва 5 - 6 хиляди читатели от региона – ученици, студенти, преподаватели, специалисти, пенсионери. Новите информационни технологии и автоматизирането на библиотечните процеси, изграждането на собствена база данни, закупените софтуерни програми и достъпът до глобалната мрежа ИНТЕРНЕТ позволяват качественото обслужване на населението от целия регион.

            Библиотеката  успешно си партнира с местната общинска власт, с училищата и други културни и неправителствени институции и организации, с медиите в града, и с доброволци по примера на американските партньорски библиотеки.

            В непрекъснат творчески подем читалищната библиотека дава своя активен принос в културния живот на града и не спира да търси нови форми и средства за успешно реализиране на своите образователни, възпитателни и информационни функции.

 

 

 

V-Design.us


Начало |История | Контакти 
 
All Rights Reserved 2006. http://www.libgoce.org Design by CDCard-Design.com